YARCTy1-1 Details

Name: YARCTy1-1
Type: LTR_retrotransposon
Description: Long Terminal Repeat (LTR) retrotransposon of the Copia (Pseudoviridae) group; contains genes TYA Gag and TYB Pol, encoding proteins involved in structure and function of virus-like particles, flanked by two direct repeats; mutated in S288C
Source: SGD
Position: chrI:160239..166163 (- strand)
Length: 5925
Note: Long Terminal Repeat (LTR) retrotransposon of the Copia (Pseudoviridae) group; contains genes TYA Gag and TYB Pol, encoding proteins involved in structure and function of virus-like particles, flanked by two direct repeats; mutated in S288C
Ontology_term: SO:0000180
dbxref: SGD:S000006792
load_id: YARCTy1-1
>YARCTy1-1 class=Sequence position=chrI:160239..166163 (- strand)
TGTTGGAATA GAAATCAACT ATCATCTACT AACTAGTATT TACATTACTA GTATATTATC ATATACGGTG TTAGAAGATG
ACGCAAATGA TGAGAAATAG TCATCTAAAT TAGTGGAAGC TGAAACGCAA GGATTGATAA TGTAATAGGA TCAATGAATA
TAAACATATA AAACGGAATG AGGAATAATC GTAATATTAG TATGTAGAAA TATAGATTCC ATTTTGAGGA TTCCTATATC
CTCGAGGAGA ACTTCTAGTA TATTCTGTAT ACCTAATATT ATAGCCTTTA TCAACAATGG AATCCCAACA ATTATCTCAA
CATTCACCCA TTTCTCATGG TAGCGCCTGT GCTTCGGTTA CTTCTAAGGA AGTCCACACA AATCAAGATC CGTTAGACGT
TTCAGCTTCC AAAACAGAAG AATGTGAGAA GGCTTCCACT AAGGCTAACT CTCAACAGAC AACAACACCT GCTTCATCAG
CTGTTCCAGA GAACCCCCAT CATGCCTCTC CTCAAACTGC TCAGTCACAT TCACCACAGA ATGGGCCGTA CCCACAGCAG
TGCATGATGA CCCAAAACCA AGCCAATCCA TCTGGTTGGT CATTTTACGG ACACCCATCT ATGATTCCGT ATACACCTTA
TCAAATGTCG CCTATGTACT TTCCACCTGG GCCACAATCA CAGTTTCCGC AGTATCCATC ATCAGTTGGA ACGCCTCTGA
GCACTCCATC ACCTGAGTCA GGTAATACAT TTACTGATTC ATCCTCAGCG GACTCTGATA TGACATCCAC TAAAAAATAT
GTCAGACCAC CACCAATGTT AACCTCACCT AATGACTTTC CAAATTGGGT TAAAACATAC ATCAAATTTT TACAAAACTC
GAATCTCGGT GGTATTATTC CGACAGTAAA CGGAAAACCC GTACGTCAGA TCACTGATGA TGAACTCACC TTCTTGTATA
ACACTTTTCA AATATTTGCT CCCTCTCAAT TCCTACCTAC CTGGGTCAAA GACATCCTAT CCGTTGATTA TACGGATATC
ATGAAAATTC TTTCCAAAAG TATTGAAAAA ATGCAATCTG ATACCCAAGA GGCAAACGAC ATTGTGACCC TGGCAAATTT
GCAATATAAT GGCAGTACAC CTGCAGATGC ATTTGAAACA AAAGTCACAA ACATTATCGA CAGACTGAAC AATAATGGCA
TTCATATCAA TAACAAGGTC GCATGCCAAT TAATTATGAG AGGTCTATCT GGCGAATATA AATTTTTACG CTACACACGT
CATCGACATC TAAATATGAC AGTCGCTGAA CTGTTCTTAG ATATCCATGC TATTTATGAA GAACAACAGG GATCGAGAAA
CAGTAAACCT AATTACAGGA GAAATCCGAG TGATGAGAAG AATGATTCTC GCAGCTATAC GAATACAACC AAACCCAAAG
TTATAGCTCG GAATCCTCAA AAAACAAATA ATTCGAAATC GAAAACAGCC AGGGCTCACA ATGTATCCAC ATCTAATAAC
TCTCCCAGCA CGGACAACGA TTCCATCAGT AAATCAACTA CTGAACCGAT TCAATTGAAC AATAAGCACG ACCTTCATCT
TAGGCCAGAA ACTTACTGAA TCTACAGTAA ATCATACTAA TCATTCTGAT GATGAACTCC CTGGACACCT CCTTCTCGAT
TCAGGAGCAT CACGAACCCT TATAAGATCT GCTCATCACA TACACTCAGC ATCATCTAAT CCTGACATAA ACGTAGTTGA
TGCTCAAAAA AGAAATATAC CAATTAACGC TATTGGTGAC CTACAATTTC ACTTCCAGGA CAACACCAAA ACATCAATAA
AGGTATTGCA CACTCCTAAC ATAGCCTATG ACTTACTCAG TTTGAATGAA TTGGCTGCAG TAGATATCAC AGCATGCTTT
ACCAAAAACG TCTTAGAACG GTCTGACGGC ACTGTACTTG CACCTATCGT AAAATATGGA GACTTTTACT GGGTATCTAA
AAAGTACTTG CTTCCATCAA ATATCTCCGT ACCCACCATC AATAATGTCC ATACAAGTGA AAGTACACGC AAATATCCTT
ATCCTTTCAT TCATCGAATG CTTGCGCATG CCAATGCACA GACAAATTCG ATACTCACTT AAAAATAACA CCATCACGTA
TTTTAACGAA TCAGATGTCG ACTGGTCTAG TGCTATTGAC TATCAATGTC CTGATTGTTT AATCGGCAAA AGCACCAAAC
ACAGACATAT CAAAGGTTCA CGACTAAAAT ACCAAAATTC ATACGAACCC TTTCAATACC TACATACTGA CATATTTGGT
CCAGTTCACA ACCTACCAAA AAGTGCACCA TCCTATTTCA TCTCATTTAC TGATGAGACA ACAAAATTGC GTTGGGTTTA
TCCATTACAC GACCGTCGCG AGGACTCTAT CCTCGATGTT TTTACTACGA TACTAGCTTT TATTAAAAAC CAGTTTCAGG
CCAGTGTCTT GGTTATACAA ATGGACCGTG GTTCTGAGTA TACTAACAGA ACTCTCCATA AATTCCTTGA AAAAAATGGT
ATAACTCCAT GCTATACAAC CACAGCGGAT TCCCGAGCAC ATGGAGTCGC TGAACGGCTA AACCGTACCT TATTAGATGA
CTGCCGTACT CAACTGCAAT GTAGTGGTTT ACCGAACCAT TTATGGTTCT CTGCAATCGA ATTTTCTACT ATTGTGAGAA
ATTCACTAGC TTCACCTAAA AGCAAAAAAT CTGCAAGACA ACATGCTGGC TTGGCAGGAC TTGATATCAG TACTTTGTTA
CCTTTCGGTC AACCTGTTAT CGTCAATGAT CACAACCCTA ACTCCAAAAT ACATCCTCGT GGCATCCCAG GCTACGCTCT
ACATCCGTCT CGAAACTCTT ATGGATATAT CATCTATCTT CCATCCTTAA AGAAGACAGT AGATACAACT AACTATGTTA
TTCTTCAGGG CAAGGAATCC AGATTAGATC AATTCAATTA CGACGCACTC ACTTTCGATG AAGACTTAAA CCGTTTAACT
GCTTCATATC ATTCGTTCAT TGCGTCAAAT GAGATCCAAG AATCCAATGA TCTTAACATA GAATCTGACC ATGACTTCCA
ATCCGACATT GAACTACATC CTGAGCAACC GAGAAATGTC CTTTCAAAAG CTGTGAGTCC AACCGATTCC ACACCTCCGT
CAACTCATAC TGAAGATTCG AAACGTGTTT CTAAAACCAA TATTCGCGCA CCCAGAGAAG TTGACCCCAA CATATCTGAA
TCTAATATTC TTCCATCAAA GAAGAGATCT AGCACCCCCC AAATTTCCAA TATCGAGAGT ACCGGTTCGG GTGGTATGCA
TAAATTAAAT GTTCCTTTAC TTGCTCCCAT GTCCCAATCT AACACACATG AGTCGTCGCA CGCCAGTAAA TCTAAAGATT
TCAGACACTC AGACTCGTAC AGTGAAAATG AGACTAATCA TACAAACGTA CCAATATCCA GTACGGGTGG TACCAACAAC
AAAACTGTTC CGCAGATAAG TGACCAAGAG ACTGAGAAAA GGATTATACA CCGTTCACCT TCAATCGATG CTTCTCCACC
GGAAAATAAT TCATCGCACA ATATTGTTCC TATCAAAACG CCAACTACTG TTTCTGAACA GAATACCGAG GAATCTATCA
TCGCTGATCT CCCACTCCCT GATCTACCTC CAGAATCTCC TACCGAATTC CCTGACCCAT TTAAAGAACT CCCACCGATA
AATTCTCATC AAACTAATTC CAGTTTGGGT GGTATTGGTG ACTCTAATGC CTATACTACT ATCAACAGTA AGAAAAGATC
ATTAGAAGAT AATGAAACTG AAATTAAGGT ATCACGAGAC ACATGGAATA CTAAGAATAT GCGTAGTTTA GAACCTCCGA
GATCGAAGAA ACGAATTCAC CTGATTGCAG CTGTAAAAGC AGTAAAATCA ATCAAACCAA TACGGACAAC CTTACGATAC
GATGAGGCAA TCACCTATAA TAAAGATATT AAAGAAAAAG AAAAATATAT CGAGGCATAC CACAAAGAAG TCAACCAACT
ATTGAAAATG AATACTTGGG ACACTGACAA ATATTATGAC AGAAAAGAAA TAGACCCTAA AAGAGTAATA AACTCAATGT
TTATCTTCAA CAAGAAACGT GACGGAACTC ATAAAGCTAG ATTTGTTGCA AGAGGTGACA TTCAGCATCC TGATACGTAC
GATACAGGTA TGCAATCCAA CACTGTACAT CATTATGCGT TGATGACATC CCTGTCACTT GCATTAGACA ATAACTACTA
TATTACACAA TTAGACATAT CTTCGGCATA TTTGTATGCA GACATCAAAG AAGAATTATA CATAAGACCT CCACCACATT
TAGGAATGAA TGATAAGTTG ATACGTTTGA AGAAATCACT TTATGGATTG AAACAAAGTG GAGCGAACTG GTACGAAACT
ATCAAATCAT ACCTGATAAA ACAGTGTGGT ATGGAAGAAG TTCGTGGATG GTCATGCGTA TTTAAGAATA GTCAAGTAAC
AATTTGCTTA TTCGTTGATG ATATGATATT GTTCAGCAAA GACTTAAATG CAAATAAGAA AATCATAACA ACACTCAAGA
AACAATACGA TACAAAGATA ATAAATCTGG GTGAAAGTGA TAACGAAATT CAGTACGACA TACTTGGCTT AGAAATCAAA
TATCAAAGAG GTAAATACAT GAAATTAGGT ATGGAAAAAT CCTTGACAGA AAAATTACCC AAACTAAACG TACCTTTGAA
CCCAAAAGGA AAGAAACTTA GAGCTCCAGG TCAACCAGGT CTTTATATAG ACCAGGATGA ACTAGAAATA GATGAAGATG
AATACAAAGA GAAGGTACAT GAAATGCAAA AGTTGATTGG TCTAGCTTCA TATGTTGGAT ATAAATTTAG ATTTGACTTA
CTATACTACA TCAACACACT TGCTCAACAT ATACTATTCC CCTCTAGGCA AGTTTTAGAC ATGACATATG AGTTGATACA
ATTCATGTGG GACACTAGAG ATAAACAACT GATATGGCAC AAAAACAAAC CTACCGAGCC AGATAATAAA CTAGTCGCAA
TAAGTGATGC TTCGTATGGC AACCAACCGT ATTATAAATC ACAAATTGGC AACATATATT TACTTAATGG AAAGGTAATT
GGAGGAAAGT CCACCAAGGC TTCATTAACA TGTACTTCAA CTACGGAAGC AGAAATACAC GCGATAAGTG AATCTGTCCC
ATTATTAAAT AATCTAAGTT ACCTGATACA AGAACTTAAC AAGAAACCAA TTATTAAAGG CTTACTTACT GATAGTAGAT
CAACGATCAG TATAATTAAG TCTACAAATG AAGAGAAATT TAGAAACAGA TTTTTTGGCA CAAAGGCAAT GAGACTTAGA
GATGAAGTAT CAGGTAATAA TTTATACGTA TACTACATCG AGACCAAGAA GAACATTGCT GATGTGATGA CAAAACCTCT
TCCGATAAAA ACATTTAAAC TATTAACTAA CAAATGGATT CATTAGATCT ATTACATTAT GGGTGGTATG TTGGAATAGA
AATCAACTAT CATCTACTAA CTAGTATTTA CATTACTAGT ATATTATCAT ATACGGTGTT AGAAGATGAC GCAAATGATG
AGAAATAGTC ATCTAAATTA GTGGAAGCTG AAACGCAAGG ATTGATAATG TAATAGGATC AATGAATATA AACATATAAA
ACGGAATGAG GAATAATCGT AATATTAGTA TGTAGAAATA TAGATTCCAT TTTGAGGATT CCTATATCCT CGAGGAGAAC
TTCTAGTATA TTCTGTATAC CTAATATTAT AGCCTTTATC AACAATGGAA TCCCAACAAT TATCTCAACA TTCACCCATT
TCTCA

For the source code for this browser, see the Generic Model Organism Database Project. For other questions, send mail to lstein@cshl.org.

$Id: yeast.conf,v 1.4.2.9 2009/05/12 02:21:50 scottcain Exp $

Note: This page uses cookies to save and restore preference information. No information is shared.
Generic genome browser version 1.7